تبلیغات
تست خودهیپنوتیزمی ،خودشناسی،روانشناسی - ادامه با این تست خواهید فهمید که استرس دارید یا خیر
ادامه با این تست خواهید فهمید که استرس دارید یا خیر

۲. آیا تاخیر داشتن یا تاخیرکردن شما را بی قرار و مضطرب می کند؟
 
هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

۳. اگر بخواهید از بازی ای لذت ببرید باید همیشه برنده باشید؟
 
هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه
 

۴. آیا در رانندگی آنقدر سرعت می گیرید که علامت هشدار به صدا درمی آید؟
 
هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه
 
 
۵. آیا از اینکه برای مشکلی درخواست کمک کنید، احساس بدی دارید؟
 
هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه
 
 
۶. آیا همیشه به دنبال تحسین و احترام دیگران هستید؟
 
هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه
 
 
۷. آیا بیش از حد از کار دیگران انتقاد می کنید؟
 
هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه
 
 
۸. آیا عادت دارید هر چند وقت یکبار به ساعتتان نگاهی بیندازید؟
 
هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه
 
 
۹. آیا دائم در تلاش برای رسیدن به جایگاه بهتر و بهبود دستاوردهایتان در آینده هستید؟
 
هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه
 
 
۱۰. آیا زمان هایی را به تنهایی با خود می گذرانید؟
 
هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه
 
۱۱. آیا عادت به انجام حداقل بیش از ۲ کار در یک برهه زمانی دارید؟
 
هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

ادامه دارد....
منبع :دکتر سلام 

برچسب ها: تست روانشناسی، استرس، تجسم خلاق، استاد آرام،